Over UH-UH

UH-UH heeft als doel informatie te geven over (partner)mishandeling, misbruik en grensoverschrijdend gedrag binnen BDSM relaties.

UH-UH schrijft openhartig over BDSM en mishandeling, en over de moeite die de gemeenschap heeft om steunend en begripvol om te gaan met mensen die een schadelijke ervaring hebben gehad binnen deze wereld. Mishandeling of machtsmisbruik binnen BDSM is een onderwerp dat zowel binnen de gemeenschap als daarbuiten op veel weerstand en onbegrip stuit. Buiten de gemeenschap wordt vol onbegrip gevraagd ”Maar dat vind je toch lekker?” of “Ja, wat verwacht je nou als je je met BDSM inlaat?!”

Binnen de gemeenschap weet men vaak ook niet wat te zeggen, wat kan leiden tot ‘victim blaming’ in de vorm van:  “Maar heb je je grenzen wel duidelijk genoeg aangegeven? Of “een echte sub of dom zou nooit…” De gemeenschap heeft over het algemeen veel moeite met het erkennen dat mishandeling of misbruik voor kan komen binnen een BDSM setting. Mensen die te maken hebben (gehad) met een misbruiksituatie in een BDSM setting vinden daardoor zelden de steun of hulp die zij nodig hebben. Er is nauwelijks voorlichting of informatie te vinden over dit onderwerp, en binnen de gemeenschap wordt dit moeilijke onderwerp graag vermeden, waardoor er op korte termijn weinig verbetering voor slachtoffers te verwachten lijkt. Een goede dialoog over mishandeling binnen de BDSM gemeenschap, vraagt om een open houding en de wil om moeilijke en onprettige zaken over de directe sociale kring aan te kaarten. Deze website kan een handreiking zijn, en herkenning en steun bieden aan hen die met mishandeling in een BDSM setting te maken hebben gehad.

De termen mishandeling, (machts)misbruik, grensoverschrijdend gedrag en misstanden worden door elkaar heen gebruikt in een poging het onderwerp zo goed mogelijk te belichten en benoemen. Misbruik en mishandeling is niet gebonden aan sekse, geaardheid of BDSM voorkeur. De meeste teksten op deze site zijn bedoeld om niet gender of rol specifiek te zijn.